Prawno-podatkowa obsługa przedsiębiorstw

Zapewnienie bezpiecznych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej oraz optymalizowanie zobowiązań podatkowych naszych klientów to główne priorytety działalności kancelarii. Na bazie wiedzy oraz zdobytych doświadczeń opracowujemy oraz wdrażamy rozwiązania podatkowe powodujące znaczne oszczędności w firmie.

Porady podatkowe on-line

Usługa umożliwia uzyskanie porady podatkowej bez wychodzenia z domu. Zlecenie należy złożyć za pomocą formularza kontaktowego, w którym należy dokładnie opisać stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe, które ma być przedmiotem porady. Niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości przystępujemy do wyceny porady oraz określamy szacunkowy czas realizacji. Po akceptacji wyceny oraz wpłacie honorarium na wskazany, w przesłanej droga mailową fakturze, rachunek bankowy przystępujemy do realizacji zlecenia.

W określonych przypadkach przed wyceną usługi kancelaria może zwrócić się o przesłanie dodatkowych informacji lub dokumentów.
Porady podatkowe on-line dotyczą tylko i wyłącznie następujących podatków:


podatek dochodowy od osób fizycznych,
podatek dochodowy od osób prawnych,
podatek od towarów i usług,
podatek od spadków i darowizn.

Zlecenia dotyczące innych podatków niż ww. będą automatycznie anulowane.

Skontaktuj się!

Reprezentowanie podatników w roli pełnomocnika przed organami oraz sądami administracyjnymi

Posiadane uprawnienia, wiedza oraz zdobyte doświadczenie pozwalają nam na skuteczne reprezentowania naszych klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.

W ramach świadczonych usług sporządzamy m.in.:

  • odwołania od decyzji wydanych przez naczelników urzędów skarbowych oraz naczelników urzędów celno-skarbowych,
  • zażalenia na wydane w toku postępowania postanowienia,
  • skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych,
  • skargi kasacyjne do naczelnego sądu administracyjnego.

Kancelaria świadczy kompleksowa obsługę podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych  z zakresu reprezentacji przed wszystkimi organami i sądami powszechnymi w Polsce  z zakresu prawa gospodarczego.

Optymalizacja podatkowa

Kancelaria zapewnia pomoc w wyborze sposobu opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej i zysków kapitałowych, wdrażanie ulg podatkowych.